29. dubna 2018
Ranní cvičení by mělo tělo probudit, ne zničit. Jak na to? Vyzkoušejte tuto protahovací sestavu. Skvěle vám nastartuje den! A můžete si ji zacvičit dřív, než vstanete z postele.

Všechny  cviky  provádíme  pomalu  a  pracujeme  s dechem.  V  krajních  polohách  vždy  vydechujeme. Krajní polohu můžeme i několikrát prodýchat, což nám pomůže lépe uvolnit napětí ve svalech a dosáhnout většího rozsahu pohybu. Každý cvik opakujeme alespoň 3x.

CVIK 1

Výchozí pozice: Leh. Paže mírně rozpažené od těla.

Popis cviku: Levou dolní končetinu položíme shora na koleno pravé dolní končetiny. Obě dolní končetiny pomalu přetočíme co možná nejvíce vpravo a vydechneme. Hlava se otáčí na opačnou stranu než dolní končetiny a dbáme na to, aby obě ramena zůstala na podložce. Pravou paži můžeme položit na levé koleno a mírně zatlačit do země. Pozici prodýcháme. Poté dolní končetiny vyměníme.