31. prosince 2016
Ruce o vás prý řeknou vše. Lze z nich vyčíst minulost i budoucnost. Rozhodli jsme se vyzkoušet chiromantii neboli čtení z ruky na vlastní kůži. Tedy dlaň.

K výkladu karet, numerologii, ­horoskopům a podobným zá­ležitostem mám vrozenou nedůvěru. Jsem zatvrzelá skeptička a své spirituálně zaměřené přátele pravidelně doháním k zoufalství, když odmítám přiznat existenci čehokoli, na co si nemohu sáhnout. K Zuzaně Novákové (www.zuzano.cz), která vykládá karty, budoucnost ­z kávové sedliny a také umí číst z ruky, jsem proto šla váhavě a se silnými ­pochybami. A rovnou přiznávám, že jsem byla odhodlaná nijak jí výklad neusnadňovat. Předpokládala jsem, že ze mě bude nenápadně „tahat“ informace o mém osobním životě, aby jim pak mohla adekvátně přizpůsobit svou předpověď. Ale já jí neřeknu nic. Pak ať se ukáže. Tak!

Stačí jméno a datum narození

V rámci svých předsudků jsem ­oče­kávala, že místo, kde se vykládají ­karty a čte z ruky, bude ověšené ­černými těžkými závěsy se vzory ­pavučin, něco na způsob čarodějného doupěte. ­Nicméně jsem byla uvedena do úplně normálního pokoje, ­snad jenom ty svíčky a karty na stole… A oproti mému očekávání se mne ­Zuzana Nováková neptá vůbec na nic: „Chodí ke mně ženy i muži, i když muži jsou od přírody pragmatičtější a k výkladu přistupují s rezervou. Osobně nemám potřebu nikoho přesvědčovat, ale obvykle jsou i nedůvěřiví muži překvapeni, kolik se toho dá z rukou vyčíst. Nikdy se nikoho na nic neptám, stačí mi křestní jméno člověka a jeho datum narození.“

Nejprve mě požádá, abych sepjala ruce tak, jak je mi to příjemné. Jako dominantní se ukazuje moje levá ruka, přestože píšu pravou (dominantní je ta ruka, která se při propletení prstů nachází nahoře). Jsem ale přeučený levák a dominantní ruka se prý nemění. Pak pokládám ruce na stůl dlaněmi nahoru. Čte se totiž z obou rukou, nikoli pouze z jedné.