28. prosince 2016

Co konkrétně to znamená?

Hodně to zjednoduším: řekněme, že máte v horoskopu téma závislosti na alkoholu. To se může projevit tak, že sama pijete a nezvládáte to, nebo jste svědkem alkoholismu vlastních rodičů a definitivně se od alkoholu distancujete, případně se rozhodnete vystudovat medicínu a stát se lékařem v protialkoholní léčebně. Jednotlivé případy jsou vlastně jen různým projevem téhož tématu. A s tímto tématem se v životě setkáváme opakovaně a v různých kombinacích. I z toho důvodu odmítám horoskopy psát, pracuji výhradně formou konzultací. Potřebuji znát kontext, dostat od klienta zpětnou vazbu.

A nepůsobí to pak nevěrohodně, třeba tak, že vám klient při konzultaci „napovídá“?

Dřív jsem tuhle námitku slýchala ­často, dnes už naštěstí ne. Jenže já astrologii nepoužívám jako nástroj k věštění, ale jako nejdokonalejší psychologickou diagnostickou metodu. A od klientů očekávám, že jejich návštěva je motivována snahou porozumět svému životu, pochopit své osobní dispozice, uvědomit si slabé stránky a pracovat na svém rozvoji.