21. prosince 2015
„V nadcházejícím roce věnujte dostatek péče své duši, svému nitru,“ doporučuje astrolog Antonín Baudyš a nabádá všechny ke zvýšené laskavosti k sobě samým.

Rok 2016 je před námi. Dobrá zpráva je, že jsme stále dospělejší. Dokážeme si stále zřetelněji uvědomovat, co nám pomáhá a co nám dělá dobře. A je jenom na nás, jaká rozhodnutí budeme dělat. Zda se zaměříme na to, abychom dosáhli větší spokojenosti, nebo se naopak budeme dopouštět rozhodnutí, která nás šťastnějšími neučiní.

Z astrologického hlediska může být rok 2016 poněkud náročnější, v teplých měsících (od května do října) se na nebi odehrává poměrně náročná kvadratura Saturn–Neptun. Jemnější slož-
ky – naše představivost, smysl pro jemnost i schopnost nezištně milovat – se tímto vlivem dostávají pod tlak. Tyto vlastnosti ustoupí na celých pět měsíců natolik do pozadí, až se bude zdát, jako by ani neexistovaly. V souvislosti s tím ale začne narůstat poptávka po ušlechtilých lidech, kteří se nebojí budoucnosti, poptávka po jemnosti, soucitu a schopnosti důvěřovat druhým navzdory všemu, co se kolem nás děje.

V roce 2016 ustupuje do pozadí diktatura tvrdého rozumu. Naopak se otevírá obyčejná schopnost důvěřovat, přijímat, být lidskou bytostí. Vřele doporučuji každé z vás, abyste se nezabývala tím, co nemůžete ovlivnit nebo vyřešit. Neprožívejte dramata problémů, které se vás reálně vůbec netýkají. Do 9. září se Jupiter nachází v Panně. Snažte se v tomto období dokončit vše, co máte rozdělané. Od 10. září se Jupiter nachází na rok ve Váhách a nám se vrátí plná důvěra ve vztahy, partnerství a vzájemnost. Saturn prochází po celý rok Střelcem, což signalizuje častější cesty do zahraničí. V našich nitrech se tvoří moudrost. Uran prochází Beranem a nedovoluje nám zapomenout, že naším hlavním cílem je svoboda a opuštění všeho, co již neslouží naší radosti.

Horoskop na celý rok najdete v nové Ženě a život na straně 18-33!