2. března 2018
ŽENY s.r.o., největší česká interaktivní skupina žen, zaměřená na sdílení osobních příležitostí, doporučení a recenzí, zpracovala průzkum zabývající se otázkou zdraví a sebevědomí žen.

Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 680 žen, je patrné, že ženy považují své zdraví a zdraví své rodiny za nejdůležitější na světě. Ženy na Moravě se dle vlastního hodnocení cítí zdravější. Přestože téměř 61 % žen vnímá své zdraví spíše pozitivně, míra sebevědomí těchto žen stále zaostává. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2018 v rámci svého programu na zvýšení sebevědomí žen zaměřuje právě na podporu fyzické i psychické stránky zdraví.

  • Téměř 40 % žen v České republice se domnívá, že jejich zdraví není úplně v pořádku, přestože považují zdraví a zdraví své rodiny za to nejdůležitější na světě
  • Ženy na Moravě a Slezsku se cítí zdravější a přistupují aktivněji k prevenci a péči o své zdraví
  • Míru svého sebevědomí hodnotí spíše pozitivně pouze 45 % oslovených žen v České republice
  • Sebevědomější jsou ženy z Čech
  • Až 73 % oslovených žen věří, že přistupuje k otázce prevence aktivně
  • Odborníci doporučují věnovat péči vlastnímu zdraví a psychické pohodě
  • Po úspěšném pražském třetím ročníku setkání „Den, kdy se budu mít ráda“ se koná tato akce na podporu ženského sebevědomí, zdraví a krásy také v Brně, a to 10. března 2018 v AVION Shopping Park Brno.

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Tuto skutečnost potvrzuje i průzkum komunity ŽENY s.r.o., kdy 22 % žen vnímá zdraví jako to nejdůležitější na světě. Dalších 19 % za klíčové považuje zdraví celé rodiny. Významná skupina žen, tzn. 16 % oslovených, vnímá zdraví jako něco, co si za peníze nekoupíme. Své zdraví hodnotí dotazované ženy průměrnou známkou 6,9 ve škále od 1 do 10. Prevenci a péči o vlastní zdraví vnímají ženy o něco hůře průměrnou známkou 6,7. „Ženy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, pravidelně navštěvují preventivní prohlídky, více dbají na zdravý životní styl. Stále to však není dostačující, ať už z důvodu nedostatku času nebo proto, že vlastně nevědí, jak o své zdraví pečovat. Často řeší i pouze fyzickou stránku a zapomínají na své psychické zdraví“, říká MUDr. Karel Bláha, praktický lékař z poradny uLékaře.cz. Šetření dále potvrdilo, že ženy na Moravě se cítí zdravější a dosáhly průměrného hodnocení 7,1 (viz graf 1), jihomoravský region dokonce 7,2, jedné z nejvyšších hodnot v rámci celé ČR. Ženy, žijící na Moravě a Slezsku také uvádějí, že se více věnují prevenci a péči o své zdraví a dosáhly hodnocení 6,9 oproti celorepublikovém průměru 6,7.

Naproti tomu v otázce sebevědomí se ženy hodnotí výrazně hůře, přičemž pouze 1 % oslovených žen se cítí sebevědomě, 1 % dotazovaných je naopak zcela bez sebevědomí a celková průměrná hodnota za Českou republiku je 6,0 (viz graf 2). Rozdíl na regionální úrovni již není tak výrazný, ženy na Moravě ale dosahují v otázce sebevědomí mírně nižší hodnoty 5,98.

Z výsledků průzkumu je patrné, že pouze 12 % chodí pravidelně do přírody a 10 % oslovených žen zdravě jí. Dokonce ještě menší podíl žen uvádí, že pravidelně odpočívá, snaží se nestresovat, naslouchá svému tělu, pravidelně jí, sportuje nebo dokonce medituje (viz graf 3). Přičemž právě stres a únava, nedostatek času na sport a relaxaci nebo zanedbaný vzhled patří mezi faktory, které sebevědomí žen značně snižují. Jak správně pečovat o své zdraví a zvýšit své sebevědomí se můžete dozvědět na akci Den kdy se budu mít ráda, která se koná 10. března 2018 v AVION Shopping Park Brno. „Akce DMR je skvělý nápad, který dělá radost ženám všech věkových skupin, nedělá žádné rozdíly a užít si ho může přijít každá žena bez ohledu na svůj příjem, protože je zdarma. Tato akce může přinést každé ženě nejen zábavu, ale i mnoho inspirace, poučení. Potkáte se tady s mnoha zajímavými lidmi a odnesete si zajímavé dárky!“, říká Květa Santlerová, zakladatelka a majitelka společnosti Santia, která je spolupořadatelem a hlavní produkční agenturou akce.

„Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse, a tudíž na našem sebevědomí. Věřím, že v Brně bude tato první akce stejně skvělá, jako je již po několikáté v Praze. Protože je Santia spolupořadatelem, chtěla bych všechny ženy srdečně pozvat a budu ráda, když se tam společně setkáme třeba na mém semináři o zdravých partnerských vztazích,“ dodává Květa Santlerová.