21. srpna 2018
Dnes 21. srpna si naše země připomene smutné výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Nezapomínejte na důležité historické momenty v našich dějinách, tyto knihy by měly být ve vaší knihovně.