9. června 2018

Úspory z prasátka rozhodně nestačí

Druhů umělého oplodnění (in vitro fertilizace, tzv. IVF) existuje hned několik, a často je zapotřebí více než jednoho pokusu (cyklu), než se embryo úspěšně uchytí v děloze. Zdravotní pojišťovny přitom hradí první tři nebo maximálně čtyři pokusy, a to do 39. narozenin. Pokud má žena zájem o další pokusy či o umělé oplodnění v pozdějším věku, musí zapojit vlastní rodinné prostředky. „Jeden cyklus umělého oplodnění vyjde na zhruba 70 000 korun, při využití darovaného vajíčka potom i na 110 000 korun včetně léků,“ komentuje finanční náklady umělého oplodnění MUDr. Pavel Otevřel z kliniky asistované reprodukce Reprofit.

Na tuto situaci se rozhodla reagovat Česká pojišťovna pojištěním asistované reprodukce. Díky svému rozsahu a plnění již od čtvrtého cyklu IVF jde doslova o záchranný kruh rodinných financí. „Pojištění je vhodné zejména pro mladé ženy, které již samy uvažují o založení rodiny. Obracejí se na nás také matky, které chtějí pojištění sjednat pro svou dceru a předejít tak tomu, aby mladí museli v budoucnu řešit finanční problémy spojené s nákladností asistované reprodukce,“ popisuje Markéta Filová z České pojišťovny. Další podobné produkty na trhu existují, vztahují se však až na pátý pokus o umělé oplodnění.

Biologické hodiny tikají

S rostoucím věkem prvorodiček se zvyšuje zájem o služby asistované reprodukce. Ovšem ani umělé oplodnění nedokáže pomoci všem. Pravděpodobnost, že se zákrok podaří a embryo se ujme, je u žen mladších 34 let zhruba 23 % na jeden cyklus. Pro ženy, které překročily práh 43 let, se tato pravděpodobnost snižuje na pouhých 6 %. Ženy po čtyřicítce navíc narážejí na další problém, který představuje klesající kvalita vlastních vajíček. Zvyšování počtu cyklů umělého oplodnění bývá v tomto případě zbytečným investováním finančních prostředků s naprosto mizivým výsledkem. Těmto ženám tak odborníci doporučují využít buňky od dárkyně.

Počet provedených cyklů umělého oplodnění každým rokem narůstá – poslední dostupná data hovoří o více než 38 000 zákrocích ročně, a toto číslo neustále stoupá (za posledních 8 let byl evidován více než dvojnásobný nárůst). S přibývajícím věkem pacientek se však rapidně snižuje počet narozených dětí počatých prostřednictvím asistované reprodukce. Zatímco ženy mladší 34 let porodí v průměru 1500 dětí, ženy po čtyřicítce porodí pouhý zlomek tohoto počtu – asi 80 dětí.