9. června 2018
Téměř každý čtvrtý pár v České republice řeší problémy s početím. Neplodnost je v posledních letech na vzestupu. Průměrný věk rodiček dosahuje 30,0 roku, prvorodiček potom 28,2 roku. S rostoucím věkem se zvyšuje zájem o asistovanou reprodukci, do které páry toužící po vlastním miminku investují desítky až stovky tisíc korun.

Stoupá i počet provedených pokusů umělého oplodnění. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR lékaři ročně provedou 38 000 zákroků. Stejně tak roste i podíl umělých oplodnění, které si páry platí samy. Úspěšnost metod umělého oplodnění se pohybuje od 20 do 75 procent a klesá s rostoucím věkem žen.

Stále více párů odkládá těhotenství na období po třicítce. Většinou rozhodnutí obhajují tím, že si nejprve chtějí vybudovat kariéru, vydělat peníze a zajistit dobré zázemí pro svoji budoucí rodinu, či mají v plánu procestovat svět a na děti bude ještě dost času. Co ovšem mnohdy ignorují, je fakt, že po třicítce začíná klesat schopnost ženy spontánně otěhotnět a největší zlom potom přichází po 35. roce, kdy se výrazně snižuje kvalita ženských zárodečných buněk neboli oocytů.

Vědecké studie zároveň poukazují na zvýšené riziko potratu po 40. roce věku matky a na zvýšený výskyt vrozených vad dítěte, jako je například Downův syndrom. Optimální věk pro početí prvního potomka je přitom podle lékařů mezi 18. a 30. rokem. „Každý čtvrtý pár má potíže počít. Často se partneři rozhodnou pro asistovanou reprodukci. Ta sice dosahuje velmi dobrých výsledků, ale bohužel ne každý si ji může dovolit,“ upozorňuje Markéta Filová z České pojišťovny, která jako jedna z mála umožňuje pojištění asistované reprodukce. Pozdní rodičovství totiž klade na oba partnery nemalé finanční nároky. Páry, kterým se početí nedaří, se často obrací na kliniky asistované reprodukce a náklady na léčbu neplodnosti se mohou vyšplhat až do statisícových částek.