6. září 2018
V 90. letech je znal celý svět, po některých se slehla zem, jiné hledaly způsob, jak zůstat na výsluní.