16. ledna 2018
Cestující oceňují především příjemný personál, nové soupravy a vagony a širokou nabídku doprovodných služeb.

České dráhy přepravily v roce 2016 rekordní počet cestujících. Průběžná data indikují, že čísla budou překonána. Kdyby zákazníci nebyli spokojeni se službami Českých drah, v konkurenčním prostředí by jistě volili jiný způsob dopravy. Investice do vozového parku i vlastních zaměstnanců se ČD vyplácí a zákazníci výsledky oceňují. Potvrdil to i průzkum spokojenosti a loajality cestujících ČD.

Setkání s příjemným personálem uváděli dotazovaní jednoznačně jako nejčastější důvod ke spokojenosti. „Práce s našimi lidmi a investice do nich je jednou z priorit vedení Českých drah a jsem nesmírně rád, že průzkum mezi cestujícími potvrdil správnost nastoupené cesty,“ uvádí Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Díky rozsáhlému programu nákupu nových vozidel a modernizace stávajících si zákazníci Českých drah užívají stále většího komfortu cestování. Význam této investice potvrzuje zjištěná skutečnost, že pohodlí a komfort cestování je hned druhým nejčastějším důvodem ke spokojenosti se službami Českých drah. „Těší nás i kladný ohlas míry a kvality doprovodných služeb, které nabízíme ve vlaku i mimo něj,“ doplňuje Pavel Krtek ke třetímu z hlavních momentů rozhodujících o spokojenosti cestujících.

České dráhy se snaží nabídnout ještě více, než jejich zákazníci očekávají

Spokojenost zákazníků roste zejména, když cesta a služby s ní spojené předčí jejich očekávání. I proto České dráhy s novým jízdním řádem připravily pro cestující významné rozšíření služeb. Podle jízdního řádu pro rok 2018 vyjede 276 vlaků vyšší kvality od vlaků SuperCity Pendolino, railjety až po rychlíky vyšší kvality. Je to o 26 komfortních vlaků více.

Ve vlaku s dětmi do kina stále častěji, počty bezbariérových spojů se zvyšují

Početnou a do jisté míry specifickou skupinou cestujících jsou dětští cestující, respektive rodiny s dětmi. Pro ty nejmenší do 10 let jsou určeny vyhrazené oddíly pro cestující s malými dětmi. V novém jízdním řádu je takových vlaků již 377, tedy o 12 více než v tom minulém. Nejen malí cestující, ale i jejich dospělý doprovod jistě uvítá rozšiřující se nabídku dětského kina. To nabídne 44 spojů a k již zavedeným railjetům na trase Praha – Pardubice – Brno – Vídeň a vybraným expresním spojům na trati Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava úplně nově přibude nabídka na trati Praha – Plzeň – Cheb. A díky postupnému rozšíření této služby do všech Pendolin během roku 2018 dětské kino naleznou i cestující na trase Františkovy Lázně – Plzeň – Praha a dále na Ostravsko či do Košic.

Dobrou zprávou jistě nejen pro vozíčkáře, ale pro všechny cestující se sníženou pohyblivostí je fakt, že z celkem 8925 různých spojů, které podle nového jízdního řádu České dráhy nabídnou, jich bude celkem 5080 bezbariérových. To je o plných 166 více než v minulém jízdním řádu. Úměrně s rozšiřováním této „bezbariérové“ nabídky roste i zájem ze strany handicapovaných cestujících. Na stále se zvyšujících počtech přepravených vozíčkářů se ale podílejí i další související služby nabízené ČD, jako je možnost elektronické objednávky cesty a informační systém. Samozřejmě se na rostoucích počtech odráží i fakt, že stále častěji na bezbariérový vlak navazují bezbariérové stanice. Navíc je aktuálně ve výrobě dalších 9 souprav RegioPanter, probíhá soutěž na 10 motorových jednotek pro linku Praha – Kladno a České dráhy chystají tendry na více než 160 nových vozidel pro regionální i dálkovou dopravu. Všechna tato vozidla mají být samozřejmě rovněž bezbariérová.

Více spojů s občerstvením, více místa pro jízdní kola

Mezi cestujícími také roste obliba občerstvení nabízeného ve vlacích Českých drah. Restaurační vůz, bistrovůz nebo roznášku prostřednictvím minibaru České dráhy nově garantují už ve 280 vlacích. ČD v novém jízdním řádu více pamatují také na cestující s jízdními koly. Přepravu bicyklu jako spoluzavazadla nově nabízí už 6208 vlaků, v dalších 782 spojích je dále možná přeprava formou úschovy během přepravy. V obou případech jde o významný nárůst.

K celkové spokojenosti zákazníků ČD výrazně přispívá i mobilní aplikace Můj vlak a věrnostní program ČD Body, které jsou mezi cestujícími stále populárnější. A České dráhy nepřestávají pracovat nejen na rozšiřování služeb, ale připravují i další příjemné novinky.