25. ledna 2018
České dráhy se v posledních letech aktivně věnují celoevropským tématům souvisejícím se železniční dopravou.

Předseda představenstva a generální ředitel ČD Pavel Krtek je od roku 2015 členem vedení Společenství evropských železnic (CER Management Committee), nejsilnějšího představitele železniční lobby v Bruselu, a v této funkci byl letos opět potvrzen. Aktuální témata evropské železnice byla prezentována i na březnové schůzce s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Konkrétně jde o oblast digitalizace a prodeje jízdních dokladů digitální cestou, terorismus a bezpečnost a dopad možných opatření na dopravce, genderovou politiku, energetickou politiku a obnovitelné zdroje a redukci poplatků OZE (obnovitelné zdroje energie) v ekologických odvětvích podobně jako v Německu.

Loni v červenci hostila Praha prostřednictvím Českých drah a Správy železniční dopravní cesty summit generálních ředitelů nejvýznamnějších evropských železničních společností a asociací, kterého se zúčastnilo 17 nejvyšších představitelů drážních organizací. Program akce zahrnoval témata, jako je jednotný informační a odbavovací systém, automatické vedení vlaků, propojení Evropy ze severu na jih a z východu na západ a řadu dalších. Podle Pavla Krtka šlo o jedinečnou událost pro Českou republiku, která se opakuje jednou za desítky let. Ten k tomu dodává: „Summit poskytl platformu pro diskusi o tématech, která řešíme napříč kontinentem. Mezi mnohými bych zmínil zkvalitnění železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem, které by napomohlo zvýšení konkurenceschopnosti jak osobní, tak nákladní železniční dopravy.“

Naposledy byl Pavel Krtek v Bruselu na konci listopadu, kdy se zúčastnil konference „Women in Transport EU Platform for Change“. Hlavním smyslem dvoudenní pracovní cesty Pavla Krtka byla prezentace postojů akciové společnosti České dráhy. V Bruselu se setkal s eurokomisařkami Violetou Bulcovou a Věrou Jourovou nad tématy genderové politiky, většího podílu žen v segmentu železniční dopravy, bezpečnosti a práv cestujících. S velvyslancem ČR při Evropské unii Jaroslavem Zajíčkem a s českými europoslanci pak hovořil o postavení společnosti České dráhy v souvislosti s liberalizací osobní železniční dopravy v rámci EU a v této věci navštívil také DG MOVE (Department for mobility and transport).

Růst ve všech segmentech železniční dopravy

Novou etapu Českých drah potvrzuje finanční stabilizace společnosti – ve srovnání s prvním pololetím loňského roku došlo letos v pololetí ke snížení zadlužení Skupiny ČD o 4,2 miliardy korun, zisk se meziročně zvýšil o 127 milionů korun a podařilo se udržet rating agentury Moody´s na investičním stupni Baa2 se stabilním výhledem. České dráhy jsou také kotované na burze, což vedlo k nastavení firemní kultury, řízení a reportingu, jako je tomu ve standardních komerčních společnostech.

„Tradičně zisková byla nákladní doprava, realizovaná společností ČD Cargo, která v polovině roku vykázala zisk 384 milionů korun. Podařilo se nám také dosáhnout výrazného růstu osobní dopravy, kdy vlaky Českých drah cestovalo v prvních šesti měsících letošního roku o 1,3 milionu zákazníků více než za stejné období loňského roku. To znamená i zvýšení přepravního výkonu o 146 milionů osobokilometrů a celkový nárůst tržeb z přepravy cestujících o 241 milionů korun,“ uzavírá generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek.