23. ledna 2018
České dráhy poskytují kvalitní služby všem zákazníkům bez rozdílu – i díky více než 5 tisícům bezbariérových vlaků.

Snadno a pohodlně, tak mohou cestovat lidé s handicapem, rodiče s kočárky nebo senioři.

ČESKÉ DRÁHY ALE POMÁHAJÍ I JINAK.

Národní dopravce zajišťuje dlouhodobě veřejnou službu státu v oblasti osobní dopravy cestujících a zaměřuje se nejenom na běžné zákazníky, ale i na ty, pro které je z nejrůznějších důvodů cestování obtížnější. A jsou to právě České dráhy, které jako jediný železniční dopravce v České republice umožňují komplexní síťové cestování zdravotně postižených a dalších osob se sníženou možností pohybu. Nejviditelnější jsou především lidé na vozíku, bezbariérovost ocení ale i cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, sluchově či zrakově postižení, těhotné ženy, cestující s dětmi v kočárcích a senioři.

České dráhy v tomto směru bodují i ve srovnání se sousedními zeměmi.  Mezi lety 2010 – 2018 se počet bezbariérových spojů zvýšil téměř dvaapůlkrát na celkových 5080 denně. „Přes milion lidí v České republice má nějaké zdravotní postižení, a to musíme jako národní dopravce reflektovat i v našich službách. Zvýšení komfortu cestování vozíčkářů a dalších osob se zdravotním postižením probíhá i díky spolupráci Českých drah s Národní radou osob se zdravotním postižením. Díky ní získáváme řadu podnětů, které zdravotně postižení při cestování registrují, a měníme služby pro tuto skupinu občanů tak, aby se jim cestovalo co nejpohodlněji a nejpraktičtěji,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek. Díky této spolupráci zakoupily České dráhy pro zdravotně postižené například Euroklíče, díky nimž se zdravotně postiženým zjednoduší přístup k sociálním zařízením, která bývají často uzamčená.

Společenská odpovědnost Českých drah neznamená jen přepravu vozíčkářů přesto, že České dráhy usnadňují cestování lidem s hendikepem, stále je mezi námi řada těch, kteří potřebují jinou, mnohdy finančně nespecifikovatelnou pomoc. I proto je firemní filantropie společnosti České dráhy zaměřená hned na tři oblasti.

V oblasti osvěty vypravují České dráhy již od roku 2007 Preventivní vlak, který je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť a má za cíl informovat o bezpečnosti v železniční dopravě. O Preventivní vlak je ze strany škol stále velký zájem, doposud ho navštívilo na 161 tisíc mladých lidí. Bezpečnosti na železnici i pro menší děti se věnují i časopisy Můj vláček a Elfíkovy sešity proti nudě, které dostávají děti v dálkových vlacích, aby se zabavily a cesta jim rychleji utekla.

Další oblastí filantropie Českých drah je vytváření prospolečenských postojů. Zde se České dráhy již řadu let spolupodílejí na převozu Betlémského světla z Vídně do Brna a jeho následném rozvozu ve vlacích. Do stejné kategorie patří i Vlak Lustig, který za významné podpory Českých drah přibližuje období holocaustu. V neposlední řadě do této oblasti patří i Legiovlak, který České dráhy dlouhodobě podporují ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o československých legiích a jejich zásluhách na vytvoření československého státu.

Třetí oblastí, které se České dráhy dlouhodobě věnují, jsou projekty zaměřené na kompenzaci hendikepů. Sem patří projekt Vlak plný úsměvů, díky němuž mohou postižené děti a děti z dětských domovů cestovat na Mezinárodní dětský filmový festival ve Zlíně. S tímto festivalem souvisí i další projekt nazvaný Kinematovlak, který poskytuje bezplatné promítání pro děti ve vybraných železničních stanicích. České dráhy zajišťují ve spolupráci s několika nadacemi také přepravu dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin do škol, kroužků, na vystoupení a na sportovní utkání.