18. srpna 2017
V restauraci Žofín Garden jsme si připily na úspěšná čísla časopisu Můj svět.

Podívejte se s námi, jak oslava probíhala: