5. června 2018

Cervix – děložní čípek, někdy také označován jako děložní hrdlo, je spodní zúžená část dělohy. Čípek má válcovitý či kuželovitý tvar a zhruba polovina je přístupná při běžném gynekologickém vyšetření. V těhotenství čípek uzavírá dě­- lohu, při porodu se zkracuje a otevírá.

Cervix skóre – v těhotenské průkazce může být označené zkratkou CS. Čím víc se blíží porod, tím víc se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne a tlak plodu na něj sílí. Pomocí vaginálního vyšetření lékař kontroluje stav děložního čípku. Důležité pro lékaře jsou tyto údaje: délka čípku (zkracuje se), konzistence (tuhý nebo začíná měk­nout), otevírá se, či je uzavřený? Dochází-li ke změnám na čípku moc brzy, znamená to hrozbu předčasného porodu nebo potratu. Během porodu se děložní hrdlo otevírá a zkracuje, čímž uvolňuje porodní cesty. U prvorodičky se nejdříve zkracuje a pak se otevírá do šířky. U vícerodičky se zkracuje a otevírá zároveň. Proto první porod většinou trvá déle.

Dilatace děložního hrdla – rozšíření děložního hrdla. V některých případech úkon provádí lékař, zpravidla zavedením prstů do děložního hrdla. Cílem je hrdlo změkčit, a tím urychlit porod. Zákrok je nepříjemný, neměl by však být bolestivý.

Doba vypuzovací – jiný výraz pro druhou dobu porodní. Doba mezi úplným rozvinutím branky (otevření na 10 centimetrů) a porodem plodu. Její délka je naprosto individuální.

Embryo – zárodek do konce 8. týdne těhotenství. Poté již hovoříme o plodu.

Episiotomie – nástřih hráze. Provádí se, hrozí-li natržení během porodu, neměl by se však provádět rutinně. Po porodu dítěte je rána zašita, stehy se vstřebají nebo samy vypadají.

Eklampsie – záchvat křečí s následným stavem bezvědomí. Nastává, pokud se předtím neléčí příznaky tzv. preeklampsie. Je velmi nebezpečný pro matku i plod, který se dusí. Často se stane, že se začne odlučovat placenta, což má za následek předčasný porod. Léčí se jednotlivé příznaky (otoky nebo vysoký krevní tlak). Dnes se vyskytuje vzácně, jelikož preeklampsie bývá včas zachycena během těhotenství.

Epidurál – metoda úlevy od bolesti. Anestetikum se do těla vpravuje tenkou cévkou, která je anesteziologem zavedena do páteřního kanálu v bederní části. Následkem je znecitlivění těla od pasu dolů.