19. srpna 2018

7. čakra – FIALOVÁ
UMÍSTĚNÍ: temeno hlavy
TĚLO: svaly, kosti, kůže
PSYCHIKA: vnitřní hodnoty, schopnost věřit životu, etika, humanitárnost, nesobeckost, víra, spiritualita
Potíže: pocity zoufalství, deprese

6. čakra – INDIGO
UMÍSTĚNÍ: čelo
TĚLO: mozek, nervový systém, oči, nos
PSYCHIKA: sebeocenění, vnímání pravdy, intelektuální schopnosti, pocity přiměřenosti, otevřenost myšlenkám ostatních, schopnost učit se ze zkušeností, emoční inteligence
Potíže: strach z neznáma, vnitřní zmatek, přílišná materialita, necitlivost

http://gty.im/77480714

5. čakra – MODRÁ
UMÍSTĚNÍ: krk
TĚLO: jícen, štítná žláza, průdušnice, ústa, zuby, krční obratle, uši
PSYCHIKA: sebevyjádření, síla vůle, následování svého snu, schopnost
přijmout změnu, kritiku
Potíže: vyjadřovací problémy, tréma, neschopnost vyjádřit své potřeby, přijmout změnu

4. čakra – SRDEČNÍ
UMÍSTĚNÍ: uprostřed hrudi
TĚLO: srdce a oběhový systém, prsa, plíce, žebra, ramena a ruce
Potíže: nemoci srdce, plic, imunitního systému, alergie, rakovina prsu
PSYCHIKA: láska k sobě i druhým, věrnost, vnitřní rovnováha, odpuštění, soucit
Potíže: hořkost, smutek, pocit osamění, nedůvěra, neschopnost mít nebo udržet vztah či naopak přílišné lpění na někom, žárlivost