28. června 2017
Na Lince bezpečí přibývá hovorů na téma vysvědčení. Odborníci potvrzují, že poslední školní den děti stresuje. Bojí se víc špatných známek, nebo reakce rodičů? Jste na pátek připraveni? Čtěte rady pro rodiče, jak tento den úspěšně zvládnout.

1. Dejte si čas

Pokud se vaše očekávání nesetkalo s výsledky, které vaše dítě přinese potvrzené černé na bílém, zachovejte především chladnou hlavu. Vysvědčení je výsledkem celoročního úsilí dítěte, bylo by proto chybou podléhat náhlým emocím, kvůli kterým byste mohli reagovat překotně a neuváženě bez ohledu na emoce dítěte.

2. Nevyhrožujte

Výhružky nejsou dobrou cestou ke zlepšení známek ani k bezproblémovému plnění úkolů. Vyvolávají totiž v dítěti strach. Málokdo podává ve strachu ty nejlepší výkony a buduje vlastní sebedůvěru. Nehledě na to, že strach je úzce spojen se stresem, který se vždy podepíše na zdraví vás i vašeho potomka.

3. Netrestejte

Pamatujte, že případné horší známky mohou být pro dítě už trestem samotným. Známky jednoznačně nálepkují každého žáka ve třídě, proto nálepky nevytvářejte i vy. Obava z trestu rozhodně pozitivně nemotivuje k vlastnímu zlepšování a zájmu rozvíjet se. Vytváří pouze obrázek o vás jako o nespokojeném rodiči.