4. června 2017
Návodů, jak vychovat šťastné a úspěšné dítě, si můžete v každém knihkupectví koupit kila. Zjišťovali jsme, které výchovné metody jsou právě v kurzu a co od nich můžete čekat.

TREND 1: Kontaktní rodičovství

Základní myšlenkou kontaktního rodičovství je skutečnost, že přijmete dítě přesně takové, jaké je, a vytvoříte si s ním hlubokou citovou vazbu. Jeho autorka a celosvětová propagátorka Naomi Aldortová navíc tvrdí, že rodiče nikdy nesmí své dítě trestat (už jedna facka či pohlavek údajně napáchají nevratné škody), ale ani chválit. Podle ní se děti vždy chovají dobře ze své vlastní vůle, pokud jim k tomu rodiče zajistí dobré podmínky. Měli bychom jim proto dávat vždy dobrý příklad, který budou napodobovat, nespěchat na ně a stoprocentně je respektovat. Místo chválení máme dětem pouze děkovat a nedopustit ani to, aby viděly trestání někoho jiného.

Podle Naomi Aldortové bude mít vaše dítě hluboké celoživotní trauma, i když uvidí, jak jste poslali na hanbu jeho sourozence. Zastánkyně kontaktního rodičovství navíc propagují bezplenkovou metodu, spaní rodičů s dítětem v jedné posteli a nošení dětí v šátku. Výměnou za to propagátorky kontaktního rodičovství tvrdí, že z vašeho dítěte vyroste vpravdě geniální osobnost, protože nebude svázáno strachem a úzkostí a bude tak mít dostatek času a prostoru na poznávání okolního světa.

„Proti navázání hluboké citové vazby a respektování osobnosti dítěte samozřejmě nemůže nikdo nic namítat,“ říká ke kontaktnímu rodičovství psycholožka Zdeňka Dušková. „Poněkud skepticky bych se stavěla k názoru, že děti se chovají za každých okolností správně, pokud jim k tomu rodiče vytvoří správné podmínky. Je potřeba si uvědomit, že dítě nevyrůstá izolovaně a neformuje ho pouze rodina. Vliv na něj mají pedagogové, kamarádi, vrstevníci a spousta dalších faktorů. Stejně tak je to s používáním trestů a pochval. Není mi ­například příliš jasné, jak by rodiče ­dokázali zabránit tomu, aby někdo další dítě pochválil.“

Nebo by vám spíš vyhovovala výchova nevýchovou? Čtěte dál!