12. května 2017
Nejnovější cyklus obrazů Adama Jílka je věnován čistotě těla i duše zvířat, která se od lidí odlišují absencí negativních vlastností. Vidět je můžete v prostorách ČSOB Inspirace na pražském Jungmannově náměstí.

Autor často využívá satiry a propůjčuje zvířatům lidské rysy pro zdůraznění ironie lidského bytí. Čistotu pak symbolizuje dominantní bílá barva obrazů. Děj se z velké části odehrává ve výrazu, především v očích a němé tváři zvířete.

Pokochat se neobvyklými díly zobrazujícími zvířata netradičně se mohou návštěvníci ČSOB Inspirace na Jungmannově náměstí v Praze od 12. května až do konce června. Vstup na výstavu je zdarma.


Adam Jílek (nar. 1989) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, prošel několika ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických výtvarných děl. Za tu dobu si vytvořil výrazný formální i obsahový rukopis. V jeho tvorbě lze vysledovat stěžejní linii, která se vztahuje k nejzákladnějším prvkům lidského bytí – animalitě, agresi, smrti a možnostem libosti v podmínkách tohoto světa.