13. dubna 2017
Opevnění se většinou stavělo kvůli bezpečí. Dnes jsou slavné zdi a hradby spíše turistickou atrakcí!

Velká čínská zeď
Neuvěřitelná stavba viditelná pouhým okem z vesmíru.

Zeď nářků, Izrael
Slavné náboženské místo v Jeruzálémě a jedná se o nejposvátnější místo pro židovský národ.

Berlínská zeď, Německo
Stavba začala v roce 1961 jako dělící zeď mezi východním a západním Německem. Zbytky této nechvalně proslulé zdi jsou nyní jako jedna z největších turistických atrakcí v Berlíně.