4. ledna 2017
Zápisy na základní školu nebudou letos v lednu a únoru, jak bývalo zvykem, ale na všech školách proběhnou od 1. do 30. dubna 2017. Pokud vaše dítě třeba špatně mluví, je ještě čas na tom zapracovat!    

„Před nástupem dítěte do školy by měla být výslovnost v pořádku,“ říká rozhodně PaedDr. Ilona Kejklíčková ze Soukromé kliniky LOGO v Brně. Co by dítě mělo umět a jak ho to naučit, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se rodiče dopouštějí, pokud jde o výslovnost jejich dětí? Přehnaná pozornost a neustálé opravování? Nebo naopak ignorování chyb se slovy „však on se to naučí“?

Vady řeči u dětí v současné době strmě narůstají. Logopedickou péči vždy má vést odborný logoped a rodiče s dítětem musí v domácím prostředí zadané úkoly procvičovat. Někdy opravdu můžeme slyšet větu „však on se to naučí“. Záleží na věku dítěte, kdy s nápravou začne. Správné je nenechávat situaci náhodě a dle rad logopeda poctivě nacvičovat. Čím dříve se hlásky naučí, tím lépe.

Jak je to s opravováním výslovnosti? Mají to rodiče dělat a v jaké míře? Nemůže být neustálé opravování nakonec kontraproduktivní – dítě se bojí mluvit, nevěří si?

Vývoj řeči je poměrně složitý proces, který závisí na mnoha faktorech , jako je sluch, hlas, vnímání. Řeč je nejdokonalejší schopnost člověka. Vývoj řeči považujeme za správný, pokud dítě mluví ve větách do třetího roku a do šesti let užívá správně ve výslovnosti všechny hlásky. V současné době se setkáváme stále více s dětmi, u nichž vývoj řeči nepostupuje správně a dítě nemluví ani po čtvrtém roce věku. Opravování výslovnosti je důležité, ale jen v některé fázi, obvykle tehdy, kdy již nové hlásky v řeči fixujeme.

Proč některé děti mají problémy s vyslovováním celé řady hlásek (od L přes sykavky až po R a Ř) a jiným to „jde samo“? Je to věcí náhody, nebo existují faktory, které hrají roli? Třeba sluch, případně hudební nadání? Nebo to, jak moc se v rodině s dětmi mluví, zda se jim čte? Co všechno tu může mít vliv?

Pro rozvoj řeči je důležitý správný rozvoj sluchu, celkový vývoj dítěte i vhodné rodinné prostředí. Jestliže se nevyvíjí řeč do konce třetího roku, hovoříme o opoždění ve vývoji řeči. Jestliže dítě v tomto období nemluví nebo jeho slovní zásoba obsahuje asi jen třicet slov, je nutné poradit se s pediatrem, který doporučí odborné lékařské vyšetření. Dětem s opožděným vývojem řeči musí být věnována zvýšená péče, musejí být k mluvení stále podněcovány a za snahu chváleny. Pokud dítě nemluví ani kolem čtvrtého roku svého věku, je nutné vyhledat odbornou logopedickou péči. Kolem čtvrtého roku života dítěte se velice rozvíjí slovní zásoba, která má obsahovat asi 2000–2500 slov. Dítě již užívá větné celky, recituje básničku. Kolem čtvrtého roku už by mělo dítě správně užívat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň, poté hlásky K, G, dále sykavky a hlásku L. Nejpozději dítě tvoří správně hlásky R a Ř. Před nástupem dítěte do školy by měla být výslovnost v pořádku.