25. listopadu 2015
Víte, že ženy mají až o 40% nižší penze než muži?

Co je gender pay gap?

Je to rozdíl v průměrných platech, které berou ženy a muži. V České republice je gender pay gap již dlouho výrazně vyšší než ve zbytku EU. Evropský průměr se od roku 2002 pohybuje kolem 16-17,5 %. V ČR se gender pay gap nikdy nedostal pod 20%

Co je gender pay gap in pension?

Pokud mají ženy během produktivního života nižší plat než muži, zákonitě se to projeví i na výši jejich starobního důchodu. Průměrná penze žen je v České republice výrazně nižší než u mužů, a to v některých případech až o 40 %.

Proto nezisková organizace Otevřená společnost ve spolupráci s agenturou DORLAND představila informační kampaň zaměřenou na rozdíly v platech žen a mužů a jejich následný vliv na výši starobních důchodů.

Otevřená společnost spolupracuje s Gender Studies a Nesehnutím na projektu Férové platy, férové penze, v němž spolu se zahraničními partnery zkoumá přístupy k rovnému odměňování v Polsku, Slovinsku, Slovensku a Rakousku. Zároveň shromažďuje pozitivní příklady, jimiž by se vlády zmíněných zemí mohly navzájem inspirovat.

www.dorland.cz