20. listopadu 2015
O čáře života jste určitě slyšeli, a víte, že můžete také zjistit, jestli je vám nakloněno štěstí?

Čára života

Čáry na dlani levé ruky dokáží hodně vypovědět o charakteru člověka. Čáru života najdete mezi palcem a ukazováčkem na hraně dlaně. (viz obrázek) Čím je čára silnější, tím výraznější osobnost se s ní spojuje.

Čára strážného anděla

Pokud máte vedle čáry života ještě jednu (viz obrázek), můžete jásat. Vyskytuje se pouze u malého množství lidí a jedná se o čáru strážného anděla. Věštci tvrdí, že člověk s takovou čárou je pod speciální ochranou svého strážce a mocných sil.

Čára strážného anděla na pravé ruce

Když tuto čáru objevíte na pravé ruce, je to znamení, že jste obdarováni za své kvality a dobré skutky.

Čára strážného anděla na levé ruce

Patříte mezi pár vyvolených, kteří tuto čáru mají od narození.

Paralelní čára strážného anděla

Pokud se na vaší dlani nachází čára strážného anděla stejně dlouhá jako čára života, znamená to, že budete chráněni celý život.

Kratší čára strážného anděla

Pokud se na vaší ruce nachází čára krátká, nebo přerušovaná, můžete se také radovat. Ačkoliv se během svého života můžete setkat s menšími problémy, jejich trvání nebude dlouhé.