5. srpna 2015
Pro zájemce o pěstounskou péči je situace, ve které se náhle ocitli, úplně nová. Ne vždy jsou na ni připraveni a umí si představit, co všechno bude následovat.

Cesta k pěstounské péči může trvat i několik let. Od podání žádosti, absolvování odborného posouzení a přípravy žadatelů až po zařazení do evidence žadatelů. Pak následuje čekání na „kouzelný“ telefon se zprávou o vytipovaném dítěti.

Úskalí
Než dojde k převzetí dítěte do pěstounské péče, získají o něm budoucí rodiče informace na krajském úřadě: jak je dítě staré, jaký je jeho právní či zdravotní stav a jaké bylo jeho sociální zázemí. Potom se pěstoun začne pomalu seznamovat přímo s dítětem.

Celý postup zní jednoduše, ale je nutné si uvědomit, že dítě může mít handicap – mentální nebo fyzický. Často si také děti projdou nejrůznějšími traumaty.

Žadatelé se setkají s řadou pojmů, jež jsou pro ně neznámé, a je velmi důležité, aby pochopili konkrétní situaci dítěte, s nímž se budou seznamovat.

Pomoc
V případě, kdy se dítě nachází v některém ze zařízení, jako jsou dětská centra nebo dětské domovy, čeká žadatele návštěva a seznámení s dítětem v tomto zařízení. Součástí seznamování je také kontakt s tamějšími pracovníky.

Období, kdy se žadatelé nacházejí v této emočně vypjaté situaci, je pro ně složité. Přemýšlejí nad celou řadou otázek, mnohdy mají pochybnosti a chybí jim někdo, na koho by se mohli obrátit. Potřebují získat potřebné informace, například zdravotní diagnózu dítěte, kam a kdy podat příslušné žádosti, jakou odbornou pomoc bude dítě v dalším období potřebovat nebo jak všechno organizačně zvládnout co nejlépe.

Asistenci si lze domluvit podle potřeby
V praxi probíhá první setkání žadatele s asistentem na krajském úřadě, když se žadatel dozvídá informace o dítěti. Podpora asistentem nemá striktně vymezená pravidla a záleží vždy na vzájemné dohodě. Komunikace může fungovat osobně, telefonicky nebo elektronicky. Rozhodování je však vždy na žadateli samotném (více na www.mpsv.cz)

Více informací o pěstounské péči můžete získat na www.pravonadetstvi.cz