25. března 2015
Sami se divíme, co na nás může prozradit spánek.

Poloha: Ležíte na boku se skrčenýma nohama
Osobnost: Poloha zvaná plod je nejčastější. Údajně v ní spí 41% lidí. Jde většinou o osoby, které působí tvrdě, ale uvnitř jsou měkčí než by ostatní čekali.

Poloha: Ležíte na břiše s rukama směřujícími nad hlavu
Osobnost: Této poloze se lidově říká volný pád. Člověk, který v ní spí je většinou extrovert a odvážný v životě, ale je také urážlivý a hašteřivý.

Poloha: Ležíte na zádech s mírně upaženými rukama a mírně roztaženýma nohama
Osobnost: Tzv. na vojáka. Nejde však o nebezpečné osoby, spíše o tiché a rezervované povahy. Mají jasně stanovené nároky na sebe i své okolí a nepozastavují se nad malichernostmi.

Poloha: Ležíte na zádech s rukama směřujícími nad hlavu a mírně roztaženýma nohama
Osobnost: Pozice připomíná vzdávání se nebo také mořskou hvězdici. Měla by značit přátelského člověka, který má trpělivost a umí naslouchat. Nemá za potřebí být ve středu pozornosti, raději se drží stranou.

Pozice: Ležíte rovně, ruce máte těsně vedle těla a nohy téměř spojené
Osobnost: Pozice připomíná kmen. Navzdory strohosti pozice jde o pohodové a uvolněné lidi, kteří se rychle přátelí.

Pozice: Ležíte na boku s rukama před sebou
Osobnost: Jedná se o osoby s otevřenou povahou, ale jsou podezřívaví a cyničtí.