7. ledna 2015
Maminky se často bojí, že jejich miminko postihne syndrom náhlého úmrtí. Přitom pravděpodobnost, že se tak stane, je jen velmi malá.
1 / 3

Je to noční můra všech maminek. Jako SIDS se označuje náhlé, nečekané úmrtí kojence, u kterého nebyly dosud pozorovány žádné příznaky onemocnění a příčina smrti není objasněna ani po podrobném vyšetření. Co zapříčiňuje zástavu dechu i u zcela zdravého dítěte, stále nevíme. Jak se můžeme bránit?

Co víme
Odborná veřejnost se v názorech na SIDS rozchází. Jedni tvrdí, že existuje jen jedna příčina SIDS, ti druzí říkají, že jde o řadu okolností, které mohou za určitých nepříznivých podmínek v určité vývojové fázi u kojence vést k úmrtí. V 80 % případů se týká kojenců do 6 měsíců věku. Častěji se vyskytuje u chlapců, dvojčat a u dětí nedonošených. Nejvíce úmrtí bylo zaznamenáno v zimních měsících od půlnoci do 6 hodin do rána.

Jde o děti zdravé a příčinou úmrtí je zástava dechu, případně srdeční arytmie. Syndromem náhlého úmrtí jsou nejvíce ohrožená miminka mezi ukončeným 1. a 4. měsícem. Největší výskyt je pak mezi 2. a 3. měsícem. Dříve byla kojenecká úmrtnost velmi vysoká. Umíralo až 200 dětí z 1 000 živě narozených. Dnes postihuje v České republice SIDS 0,22 kojenců na 1 000 živě narozených dětí, je to tedy přibližně 25 dětí ročně. Takže je velmi malá pravděpodobnost, že se to stane právě vám. Přesto je dobré znát rizikové faktory a dodržovat jednoduchá preventivní opatření.

1 / 3