27. srpna 2014
Přečtěte si, čím vším prochází miminko na dlouhé cestě k vědomí sebe sama.

20. týden
Běžný průběh vývoje:
Miminko nechápe, že každý člověk existuje jen jednou. Pokaždé, když vás spatří, považuje vás za novou osobu.
Projevy: Obklopte se několika zrcadly a dívejte se do nich s kojencem na klíně. Pokud se na vás bezstarostně a spokojeně usmívá, stále si ještě myslí, že každý váš obraz je jeho nová máma. Pokud se dívá zmateně a vystrašeně, poznalo už, že jste jedinečná bytost a že maminku má jen jednu.
Vaše podněty:
✽ Hrajte schovávačky (zakrývejte si obličej rukama a při „kuk“ se odhalte), aby si miminko postupně uvědomovalo, že lidé kolem něj odcházejí a přicházejí.
✽ Zavolejte na něj z druhého konce místnosti, a když se k němu přiblížíte, usmějte se na něj. Může- li porovnat přítomnost člověka ‚tady‘ a ‚tam‘, snáze pochopí a přijme jeho trvání v čase.

8. měsíc
Běžný průběh vývoje:
Kolem sedmi měsíců dospívá kojenec k poznatku, který by se dal charakterizovat prohlášením:  „Dnes jsem úplně stejný člověk, jako jsem byl včera.“ Kdykoli ho oslovíte, otočí se za vaším hlasem. Děťátko se prohlíží v zrcadle, ale neuvědomuje si, že vidí sebe, prostě se mu to miminko moc líbí.
Projevy: Jestliže kojenec začne plakat, když odcházíte, uvědomil si už, že existujete nezávisle na tom, zda vás vidí či nevidí. Také už umí předvídat příští kolo drncání na koleni. Komunikuje srozumitelnými znaky. Po prvním roce začíná úžívat slova.
Vaše podněty:
✽ V tomto období je přínosná jakákoli forma komunikace – včetně houpání na koleni či hry na ‚kuk.‘
✽ Tělesné i slovní projevy používejte zároveň: šimrejte ho třeba na bříšku a přitom na něj mluvte. ✽ Nejdůležitější je na všechny jeho zvukové projevy a činnosti jakýmkoli způsobem reagovat.

22. měsíc
Běžný průběh vývoje:
Batole se poznává v zrcadle i na současných fotografiích, ale nechápe, že to miminko na starších snímcích je ono samo.
Projevy: Posaďte batole před zrcadlo a ťukněte mu na nosík trochu krému. Jakmile si začne uvědomovat svou osobnost, nebude se natahovat na obraz v zrcadle, ale sáhne si na svůj skutečný fyzický nos.
Vaše podněty:
✽ Hrajte si před zrcadlem.
✽ Věci, které mu patří, přivlastňujte jeho jménem.
✽ Neustále mu připomínejte, co už umí: „Davídek krásně mluví, že ano, Davídku?“
✽ Hrajte hry, při nichž se předstírá jakákoli činnost.
✽ Prohlížejte si spolu album s fotografiemi.