4. srpna 2014
S každým je to těžší v něčem jiném, takže to vyjde nastejno.

Moje kamarádka Linda říká, že mnohem více času a ener­gie ji stojí výchova jednoho neposedného syna než dvou dcer. Na druhé straně některé matky holčiček si zase stěžují, že jejich malé slečny se už v deseti letech chtějí parádit. Ráno před odchodem do školy se prý nakrucují před zrcadlem, dlouze se rozhodují, co si vzít na sebe, a obtěžují rodiče svými neustálými požadavky na oblečení. Samozřejmě, že tohle nelze zevšeobecňovat, vždyť každé dítě je jiné. Ale přes všechny teorie o rovnosti pohlaví je potřeba říct, že chování holčiček a kluků se přece jenom liší, protože jejich mozek se vyvíjí už od narození odlišným způsobem. Přečtěte si, v jakých situacích je potřeba na každého z nich uplatnit jiný výchovný přístup.

Disciplína
S kým je to těžší? S kluky
Proč se říká, že kluci neposlouchají? Budete se divit, oni totiž skutečně ‚neslyší‘ tak dobře jako holky. Dívčí sluch je totiž citlivější, jemnější a z toho důvodu se i řečová centra v holčičím mozku vyvíjejí rychleji. To znamená, že holčička pravděpodobně rychleji zareaguje, když řeknete: „Nedělej to!“ nebo „Nevztekej se a raději mi vysvětli, co chceš!“

Kluci bývají bezprostřednější, také se hůř vyjadřují a jsou více impulzivní. Zvlášť patrné je to v batolecím a předškolním věku, kdy nastává období záchvatů vzteku. Tyto vývojové rozdíly pak někdy přispívají k tomu, že normální chování se u kluků chybně označí jako problematické. Např. u chlapců je pětkrát častěji diag­nostikována porucha chování, hyperaktivita nebo porucha pozornosti než u holek. Přitom by jen stačilo, kdyby chlapci dostali více možností vybít si svoji energii a agresivitu třeba ve sportu. Zároveň však potřebují, abyste jim jako rodiče nastavili tvrdší hranice, co se smí a co ne.

Riskování
S kým je to těžší?
S kluky
Obecně platí, že chlapci jsou více hluční a agresivní. A víte proč? Ris­ko­vání jim totiž ‚rozsvítí‘ v mozku centra slasti. Kluci se při troše nebez­pečí zkrátka cítí dobře. Proto pokud je to možné, nechte své syny zkoumat a poznávat svět kolem sebe i za cenu několika škrábnutí. Rozvíjí si tím charakter, odolnost, sebevědomí a samostatnost. Chlapce, kteří rádi riskují, můžete trochu krotit, aby více přemýšleli, než se do něčeho pustí. Dívky je někdy naopak potřeba po­vzbudit, aby neměly strach z rizika. Pobídněte dceru, ať se nebojí skočit ze zídky, která není moc vysoká, ať zkusí plavat, šplhat atd.