12. března 2014

2. Zachovejte si odstup.
„Pokud chcete vědět, co si lidé myslí a jací jsou, dopřejte jim k rozhovoru pohodu, aby mluvili bez obav a přirozeně. Buďte vstřícná, i když ke svému protějšku máte výhrady či cítíte podezření. Pokud zpovídaný zaznamená negativní emoci z vaší strany, nechá si leccos pro sebe nebo s vámi přestane mluvit úplně. V takovém případě udržte emoce na uzdě tak dlouho, dokud nezískáte situaci zpátky pod kontrolu.“

Tip: Dávejte pozor na řeč svého těla. Neprotáčejte oči ke stropu, neohrnujte ret, nekřižte ruce před tělem – taková gesta vyjadřují odmítnutí. Zachovejte přirozený výraz. Stůjte nebo seďte klidně, případně se nakloňte k partnerovi – dáte mu tak najevo, že rozhovor s ním vás zajímá. Buďte pozorná a zdvořile přitakávejte, váš protějšek se vám pak otevře jako kniha.

3. Důvěřujte svému instinktu.
„Kolikrát už jste se slyšela lamentovat: ‚Měla jsem z něj od první chvíle divný pocit!‘ Váš vnitřní hlas vyhodnotí situaci přesně v devadesáti devíti procentech případů, přestože nedokážete vysvětlit proč. Tato vaše schopnost však selhává, když máte soudit ty, které milujete. Přijímáte jejich výmluvy a omlouváte jejich jednání, protože chcete věřit, že by vás nepodvedli.“

Tip: Váš první dojem z neznámé osoby bývá většinou správný. Pokud vás během několika prvních minut začne její vystupování čímsi odrazovat, znervózňovat nebo vám instinkt zavelí, že k vám ten člověk není upřímný, neberte to na lehkou váhu.