23. září 2013
Nový školní rok je zase tady, a přestože pylové období už je za námi, nebezpečí alergií zůstává. Pokud máte doma malého alergika, neberte začátek školního roku na lehkou váhu.

Slovo alergie se dnes skloňuje ve všech pádech. Postihuje stále větší procento populace, a to v každém věku. Většina z alergických onemocnění ale začíná už v dětství a vždy existuje nemalá pravděpodobnost, že ke zhoršení nebo dokonce k přímé alergické reakci může dojít i ve školních zařízeních. Podle statistik je mezi dětmi v každé třídě až dvacet procent alergiků. A to rozhodně není málo. Při slově alergie se nám většinou vybavují slzy, kýchání a smrkání.

Proces alergické reakce je ale mnohdy daleko závažnější. Vedle dechových potíží a dušnosti může nepříjemné stavy provázet také dlouhodobý kašel, kožní alergie či opakující se nachlazení, otoky a v akutních stavech i anafylaktický šok (náhlá reakce organismu na styk s dráždivou látkou – alergenem). V nejtěžších případech a při neposkytnutí rychlé pomoci může alergikovi hrozit dokonce smrt. Vědí ale učitelé, jak si s takovými reakcemi u dětí poradit?

VE ŠKOLE JAKO DOMA
„Z provedených průzkumů vyplývá, že školy na takové situace dnes nejsou bohužel připraveny,“ říká Lenka Kubrichtová, koordinátorka projektu 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu, který si klade za cíl naučit pedagogy řešit právě takové situace, jež by se v souvislosti s alergií a astmatem mohly ve škole vyskytnout a ohrozit život dětí. Projekt se snaží učitele v mateřských, základních i středních školách zacvičit v tom, aby uměli správně a rychle reagovat v případech, jako je bodnutí hmyzem, či po požití nevhodných potravin. Věděli jste například, že pokud vaše dítě trpí nějakým druhem alergie, máte právo požadovat, aby škola dodržovala preventivní protialergická opatření?

I to je jeden z cílů projektu 7A. „Snažíme se zapojit učitele do úpravy školního, ale i mimoškolního prostředí, které by bylo vhodné i pro alergiky,“ potvrzuje Lenka Kubrichtová. Pokud jste tedy měli pocit, že jsou pedagogové k vašemu potomkovi necitliví, například při hodinách tělocviku a v době největších pylových alergenů, pak to rozhodně neberte na lehkou váhu a nezdráhejte se školu požádat o jiný přístup. „Rodiče alergického dítěte mají právo na to, aby se ve škole dodržovaly stejné principy prevence, které kvůli němu dodržují doma,“ potvrzuje MUDr. Petr Pohunek, ředitel České iniciativy pro astma, o.p.s. (ČIPA). „Týká se to především čistoty, úklidu a odstranění všech alergenů. Mají ovšem také právo požadovat, aby jejich dítě mělo určité úlevy v době, kdy není jeho zdravotní stav zcela v pořádku,“ říká lékař. Spouštěčem může být totiž i stresová událost a větší fyzická námaha. K tomu může dojít například při běhání v chladném počasí. Astma dokáže odstartovat zejména vdechování studeného vzduchu. Ani alergik se přitom sportu nemusí vyhýbat! Stačí preventivně před cvičením užít předepsané léky, na což by měli dohlédnout právě učitelé.