17. září 2013
Že se doba změnila, je fakt, s nímž je třeba se vyrovnat. A hlavně, pokud jste rodičem, uvědomit si, co všechno se může stát...

Díky novým technologiím k sobě máme blíž. Někdy až moc. Naše telefony, tablety i počítače nám umožňují komunikovat s kýmkoliv, kdykoliv. Reálný svět se změnil ve virtuální. Bohužel to s sebou nese také velká rizika. Hranice mezi využitím a zneužitím moderních technologií je příliš tenká i pro naše děti.

Kyberšikana je pojem starý několik málo let a může mít řadu podob. Vydírání, nadávky, obtěžování prozváněním, zastrašování… Bohužel často pocházejí agresoři přímo z řad vrstevníků. Například ve Velké Británii si tamní teenegaři našli novou zábavu – Happy slapping. Vyhlédnou si oběť, brutálně ji zezadu napadnou a za pomoci telefonů natočí video, které obratem pověsí na internet, jako „dobrý úlovek“. Díky této zvrácené zábavě však zemřelo již několik lidí. V Česku se s kyberšikanou setkala více než polovina dotázaných dětí. Průzkum provedla společnost Seznam.cz ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ojedinělým projektem se podařilo oslovit více než 21 tisíc dětí ve věku od 11 do 17 let.

Cesta k internetu však začíná daleko dříve než na základní či střední škole. Podle Martina Kožíška ze společnosti Seznam.cz přichází řada dětí do kontaktu s virtuálním prostředním ještě než se naučí pořádně mluvit.

„V současnosti děti aktivně využívají internet od 2,5 let věku, přičemž nejčastěji na internetu sledují pohádky na YouTube či hrají on-line hry. Nepotřebují umět psát, stačí jim pouze klikat na miniatury. Stále častěji také v tomto věku využívají tablet, který je pro ně nejvíce intuitivním nástrojem pro hru. Problém je v tom, že všechny tyto technologie jsou pro dítě vzrušující, velmi zajímavé, jsou pro ně skvělým zdrojem zábavy… a vlastně suplují úlohu rodiče, protože si s dítětem hrají. Problém není v tom, v jakém věku dětem internet zpřístupnit, ale zda tato činnost nevytlačuje všechny ostatní aktivity, které dítě potřebuje.“ 

Potíž není v internetu samotném, ale v rodičích, kteří musejí umět usměrnit čas dítěte trávený na síti. Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, rodičům doporučuje pečlivě zvážit vstup dítěte na sociální sítě, zejména na Facebook. Před vstupem by měla rodina s dítětem projít základní pravidla používání těchto sítí, zejména způsoby ochrany soukromí… Opatrnost je na místě především u mladších dětí, kdy Martin Kožíšek radí, aby heslo pro vstup na účet v sociální sítí určil právě rodič. Navíc, minimální věková hranice pro vstup např. na Facebook či G+ je 13 let věku dítěte.