15. března 2013

Přestože je Prenascan neinvazivní metodou s nulovými riziky pro ženu i dítě, pojišťovny zatím toto vyšetření nehradí. Základní cena testu je 13 950 Kč. „Zatím  doporučujeme pacientkám indikovaným k prenatální diagnostice, které zvolí neinvazivní přístup, aby individuálně žádaly o příspěvek na Prenascan podpořený odbornou genetickou zprávou,“ dodává MUDr. David Stejskal z Centra lékařské genetiky Gennet. Právě v Gennetu a dalších Centrech lékařské genetiky po celém Česku test provádí.

Kde se tato metoda vlastně vzala? Jejím otcem je Dennis Lo z čínské univerzity v Hongkongu. Nový způsob vyšetření objevil již před patnácti lety od té doby na něm pracuje. „Jako první jsme začali zjišťovat pohlaví a to je důležité proto, že některé dědičné choroby postihují pouze chlapce. Druhým krokem bylo zjišťování krevní skupiny. Následovaly chromozomální abnormality. Nyní jsme schopni zjistit celý genom, což nám umožňuje nacházet jakékoliv abnormality,“ říká Dennis Lo. Lékaři mohou o plodu zjistit řadu informací. Podle odborníků to dává porodnictví šanci posunout se o velký kus kupředu.