11. července 2018

Strach z pátku třináctého může být skutečná nemoc

Chorobný strach z tohoto data má dokonce svojí vlastní lékařskou diagnózu. Nazývá se paraskevidekatriaphobia. Toto nevyslovitelné slovo pochází z řečtiny. Paraskevi značí pátek a dekatria je výraz pro číslo 13. Slovo phobia asi není nutné překládat.

Jde o svátek pro sázkaře

Dalo by se čekat, že strach a respekt z tohoto data bude držet na uzdě například sázkaře. Opak je pravdou. Tento den je totiž něco jako takový sázkařský svátek. Například společnost Sazka na tento den pravidelně zařazuje mimořádné slosování Sportky. Dokonce počet prodaných tiketů je pravidelně třikrát vyšší než v jiné dny. Navíc, dle statistik Sazky, je velice populární
i samotné číslo 13, které za své oblíbené označuje až pětina sázejících.

Pátků třináctého není nikdy moc.

V každém kalendářním roce se objeví minimálně jeden pátek 13. S tím je třeba se smířit. Dobrá zpráva je, že jich nikdy nemůže být více než 3.