1. června 2017
Výsledky tohohle průzkumu nás příliš nepotěšily.

Jeden univerzitní průzkum přišel s tvrzením, že vztahy můžeme rozdělit do čtyř skupin. Velký potenciál na šťastný vztah a manželství, které vydrží, má pak prý jen jediná z nich!

Jistý Brian Ogolsky z University of Illinois provedl zajímavý průzkum. Během devíti měsíců sledoval postoj k manželství u skoro 400 svobodných párů ve věku 20 až 30 let. Tento postoj byl ovlivněn nejen povahami partnerů, ale i aktuálními záležitostmi, které řešili.

Je alarmující, že Brian rozdělil páry celkem na čtyři skupiny a pouze u jedné z nich vidí vysoké šance na šťastné manželství.

Podívejte se na ně na další stránce!