12. ledna 2013
V této chudé paraguayské vesnici by měly jedny skutečné housle daleko větší hodnotu než dům, kde žije obyčejná rodina. Nápadití obyvatelé využili odpadků, které sem přiváží z okolních měst, a vytvořili neuvěřitelné hudební těleso...