28. prosince 2012
Vydrželi byste mačkat jeden čudlík třeba 15 minut, skákat na jedné noze nebo tancovat jenom kvůli krabici laskomin?

Toto video se stalo slušnou reklamou…