3. listopadu 2012
Zajímalo by nás, zda by se skácela k zemi i na české "pif paf".