19. října 2012
Spláchne záchod, přinese mléko a zvládne i spoustu dalších domácích činností.