10. října 2012
Myslí si, že zůstanou nepozorováni. A tak se hádají, perou nebo zbožňují...