8. října 2012
Oxid uhličitý vyplouvá na hladinu a vytváří souměrné kruhy...