29. září 2012
Neposlechnou a neposlechnou. Zkusíme jim domluvit.