15. září 2012
Vypadal velmi nesměle. Ale jen do té chvíle, než začal zpívat.