7. září 2012
„Kdy odtud odejdeš?“ „Za chvíli...teď se musím vrátit... “ Věnujte úklidu méně času.