3. února 2011
Než před oltářem řeknete ano, pořádně se podívejte, koho si berete!