3. dubna 2011
Ti lidé snad mají klapky na očích... Nebo si snad mysleli, že je to jen vosková figurína?