10. května 2011
Kéž by nám ta schopnost radovat se z banalit vydržela i do dospělosti...