19. května 2011
Bezprostřednost mláďat všech druhů (i lidských) je odzbrojující.