7. června 2011
Nechala byste se přemluvit na skleničku?