10. října 2011
Úkolem obou dvou bylo pohazovat promenádou okvětní lístky. Jenže ta mladší se rozhodla, že bude dělat pořádek.