31. října 2011
Plastické operace prsou nejsou dnes nic výjimečného. Víte ale jaká jsou rizika, omezení a jaké výsledky? MUDr. Otakar Lucák z Kliniky plastické chirurgie Ostrava nám odpověděl na otázky, které by vás mohly zajímat, pokud o modelaci prsou uvažujete.

Jaké jsou zásadní rozdíly mezi implantáty a modelací prsou? 

Jde o dva naprosto rozdílné zákroky z pohledu jejich určení. V případě tzv. umělých ňader platí hlavní zásada – silikonové implantáty pouze zvětšují stávající tvar. Jsou–li tedy prsa před operací malá, ale tvarově hezká, pak jsou po operaci stejně pěkná, ale větší. Nemají-li prsa před zvětšením ideální tvar, nelze od implantátů očekávat zázraky. Jsou-li před operací pokleslá, implantáty je sice zvětší, ale nezvednou! Stejně tak neumí silikonové implantáty ňadra k sobě přiblížit, nebo naopak je oddálit. Modelace, jak už z názvu vyplývá, se používá v případech, kdy prsa ztratila svůj přirozený správný tvar nebo polohu a to jak z důvodů vrozených, jako následek  těhotenství a kojení nebo jako důsledek výrazného zhubnutí či stárnutí. Jedná–li se o prostou modelaci, pak se při operaci pouze mění tvar a výše uložení prsů, ale nemění se jejich velikost. Existuje ale i modelace spojená s redukcí, tzn.že se při modelaci tvaru a postavení příliš velkých  prsů také prsa zároveň zmenšují. Dalším zásadním rozdílem je, že v případech umělých ňader zůstává v prsech tělu sice bezpečný, ale přesto cizí materiál, zatímco v případech modelace se prsa tvarují zásadně pomocí vlastních tkání (kůže,tukové vrstvy a mléčné žlázy). Mezi další rozdíly mezi oběmi operacemi patří také jizvy. Výhodou při zvětšování prsů jsou jizvy menší než u modelace. V prvním případě se jedná o malé jizvičky do 45 mm umístěné tak, aby byly co nejméně viditelné. Mohou se tedy nalézat v podprsní rýze, kolem prsního dvorce nebo v podpaží.  U modelací prsů jsou nejmenší jizvy kolem dvorců. Častěji však musí být jizvy zároveň kolem dvorců a současně dolů do podprsní rýhy a dokonce i v průběhu celé podprsní rýhy. Jsou sice uloženy tak, aby nebyly vidět, když je žena ve spodním prádle nebo v plavkách, ale bez prádla jsou do určité míry trvale patrné. I přesto však výsledky stojí zato. Těžko se dá popsat, co se odehrává v hlavách a jak se zvyšuje sebevědomím žen, které tuto operaci podstoupily.        

Hraje podle Vás v tomto případě velkou roli věk žen?  Má věk vliv na typ použité operace ? 

Na prvním místě v rozhodování,který typ operace bude použit, je spíše to, jaký je stávající tvar a velikost prsů před operací. Ano, ale i přesto má věk svůj vliv na některé momenty v přípravné fázi operace. Určitě by neměla být porušena zásada, že by se prsa neměla operovat před celkovým  ukončením vývoje organismu, za což bývá považována věková hranice osmnácti let. Horní výše věku není u operací prsů určena a je spíše dána zdravotním stavem konkrétní pacientky. Již opakovaně jsme zvětšovali prsa ženám nad padesát let. U modelačních operací není věk kolem padesáti let výjimkou. Stejně tak početně silnou skupinou žen žádajících modelaci prsů je věková kategorie kolem 35 let. Tedy ty ženy, které již neplánují další dítě, a které za mateřství „zaplatily“ ztrátou tvaru nebo velikosti svého poprsí.     

Kdy provádíte redukční a kdy modelační operaci prsou? 

Modelační operace se provádí v tom případě, kdy je pacientka s velikostí svých prsů spokojená, ale vadí jí jejich povolení nebo pokles. Slovo redukovat znamená zmenšovat, ubírat. Redukční operace přichází tedy na řadu tehdy, považuje-li pacientka svá prsa za příliš velká a přeje si je zmenšit.    

Projevují se zvednutá nebo jinak modelovaná prsa na psychice pacientek?  

To je otázka, která by měla být spíše položena ženám samotným. Napíše–li chirurg, že výsledky jsou skvělé a pacientky nadšené, bude v tom vždy někde vzadu přítomen osten pochybností typu: „Bodejť by nechválil svou práci.“ Chcete–li tedy získat opravdu objektivní odpovědi, zkuste chvíli surfovat na některém z internetových serverů zabývajících se krásou a estetickými zákroky. Na naší klinice provádíme kosmetické operace prsů již 10 let a provádíme je velmi rádi. Co může být lepším důkazem o spokojenosti žen po úspěšně provedených  kosmetických operacích prsů, než  jejich rozzářené oči a šťastné úsměvy . 

Uvědomují si dle Vašeho názoru muži, kteří vyžadují u svých partnerek dívčí tvary prsou i po dětech, co všechno musí žena obětovat kvůli mateřství?  Zaznamenal jste případy, kdy k Vám přišla klientka doslova ze zoufalství, protože přestala svého muže přitahovat?   

Víte, život a mnoho let v medicíně mne naučilo, že nic na světě není jen černé nebo bílé. Tedy ani muži těch žen, kterým se prsa po dětech změnila výraznějším způsobem. Asi Vám nyní řeknu překvapivé sdělení, že naopak většina mých klientek vyslovuje konstatování, že si jejich partneři nepřejí a určitě nepožadují, aby si nechaly prsa operovat. Protože se ve většině těchto případů jedná o právoplatné manžely, pak může být jedním z důvodů k takovému postoji i fakt, že si právě uvědomují, co všechno již musely jejich ženy obětovat kvůli společným dětem. Samozřejmě jsem se setkal i s případy, kdy muž svou partnerku k předoperačnímu vyšetření téměř dovlekl. Žena při konzultaci jen tiše a trpně posedávala a muž za ni odpovídal na veškeré kladené otázky včetně rozhodování o velikosti nových prsů. V takových případech, kdy si sama žena operaci viditelně nepřeje, by se operace provádět v žádném případě neměla. Existují ale i případy, kdy nešťastné pacientky požadují úpravu pokleslých prsů po dětech kvůli manželovi, který dává najevo, že pokud si prsa neupraví, tak ji opustí. I v tomto případě není provedení operace vhodné. Proč? Podmínka úpravy prsů je v tomto případě jen pouhou záminkou, zástěrkou, hledáním důvodů pro mužem plánovaný rozchod. I nejlépe provedená kosmetická operace čehokoliv tedy nezabrání takto se chovajícímu muži odejít do jiného vztahu.

V jednom případě jsme na tento důvod při konzultaci nepřišli včas a i přesto, že operace prsů dopadla výborně a prsa vypadala opravdu velmi dobře, muž ženu opustil. Plačtivá pacientka nás pak následně obviňovala z toho, že kdybychom operaci provedli lépe, nebyl by odešel. V té době nebyla schopna a ani nechtěla pochopit, že její prsa po dětech byla jen záminkou, a že její manžel jen hledal důvod , na který by svedl své rozhodnutí odejít. 

Jak by měla vypadat opravdu dobrá pooperační péče o klienty? Pooperační péče po operacích prsů má dvě fáze. Akutní a dlouhodobou. Akutní péče je na všech kvalitních pracovištích přibližně stejná. Hospitalizace v rozmezí jednoho až dvou dnů doprovázená profesionální péčí zdravotnického týmu.Standardem by měla být kvalitní léčba pooperační bolesti, pečlivé a srozumitelné vysvětlení pokynů pro následnou domácí péči a pravidelné kontroly a převazy a řádné poučení do období úplného zhojení a stabilizování místního nálezu v operovaném místě . To trvá asi tři měsíce. V období dlouhodobé péče o pacientky po operaci prsů se pak však již jednotlivá pracoviště liší. Pacientky po modelačních  operacích jsou většinou sledovány zhruba asi tři měsíce po operaci a podobně i pacientky po zvětšování prsů pomocí silikonových implantátů. 

Vzhledem k tomu, že prsa jsou zatížena rizikem vzniku vážných onemocnění, považujeme na naší klinice za naprostý standard jak řádné předoperační mammologické vyšetření doplněné o sonografické vyšetření a v případě pozitivní rodinné anamnesy i o mammografické vyšetření. U modelací prsů považujeme za vhodné pacientky po operaci sledovat minimálně šest měsíců, zejména z důvodů, abychom se mohli přesvědčit, jak o dobrém výsledku s větším časovým odstupem od operace, tak o jejich bezproblémovém funkčním stavu. U zvětšování prsů pomocí silikonových implantátů je situace ale složitější. Vzhledem k tomu, že je v prsech přítomen cizí materiál, patříme mezi ty jednoznačné zastánce systému doživotního pooperačního sledování. V praxi se jedná o pravidelné roční kontroly na našem pracovišti, které je dle potřeby doplněno o odborné mammologické vyšetření se sonografickým vyšetřením. Sonografické vyšetření je pro přesné sledování stavu implantátu v prsu v současné době tím nejprůkaznějším vyšetřením. Navíc je bezbolestné a cenově velmi dostupné. Abychom na naší klinice od pravidelných kontrol neodradili ani jednu jedinou pacientku, provádíme doživotní kontroly prsů s implantáty zcela zdarma.   Navíc tyto kontroly nabízíme i pacientkám, které jsou po operacích na jiných pracovištích, kde tyto dlouhodobé pravidelné kontroly neprovádí.