7. listopadu 2011
Ne nadarmo se říká: „Sportem k trvalé invaliditě!“. Podívejte se na sestřih nehod a pádů, které se stávají při sportovních aktivitách.